service

ประกาศจากศาลรับธรรมนูญการจ่ายเงินลงทุนสมนาคุณผลงานดีเด่นและการให้ทุนสำหรับนักวิทยานิพนธ์

ประกาศราคากลาง การซื้อหมึกเครื่องแป้นพิมพ์จำนวน 45 ตลับ

ประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แก้ไข้เนื้อหาเพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ประกาศราคากลาง รายงานการจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิชาวิจัย 2 เรื่อง ทั้งหมด 2000 เล่ม

ประกาศคณะกรรมการดำเนิน การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจากการลงคะแนน

ประกาศการประชุม 3 ตัวแทนคณะกรรมการ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศตามกฎหมายตามข้อบังคับทางด้านกฎจราจร ได้มีการร่างแบบกฎขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัด

ทั้ง 3 หน่วยงานภาครัฐที่เรารู้จักกันดีอย่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 3 หน่วยงานนี้จัดตั่งและสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆ คนในประเทศให้มีความเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกัน โดยในปัจจุบัน 3 หน่วยงานได้จับมือกันและเซ็นสัญญาลงนามตันแทนเข้าด้วยกันโดยจะกระจายปัญหาขอแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกันและแก้ไขในจุดต่างๆ ที่ยังไม่ลงตัวให้ดีขึ้นมากขึ้นเลื่อยๆ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเราก็ขอบอกเลยว่าปัญหาทุกปัญหานั้นที่เกิดมานั้นเราก็ได้ก็อย่างถูกวิธีและก็ใช้ผลงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีในทุกภาคส่วนของประเทศ

การประชุมหน่วยงาน ศาลการปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นการประชุมที่คุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปของประชาชน นั่นเอง ซึ่งเราจะบอกได้เลยว่าหน่วยงานนั้นที่ต้องมารวมตัวประชุมกันนั้นก็เพราะว่าเพื่อจะปรึกษาปัญหาของหน่วยงานว่าเป็นอย่างแล้วเอาทั้งหมดเข้ามาปรึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะให้หน่วยงานไหนเป็นคนก็ไขและหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวข้องและก็จะกลับเข้ามาประชุมกันว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรในจุดที่เกิดปัญหาแล้วก็จะกระจายกันออกไปเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาอย่างถูกจุดและแก้ไขอย่างดีที่สุดว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าทางที่แย่ลงไปกว่าเดิมกันแน่ นั่นก็เพราะว่าเราทุกคนต้องการที่จะให้ความเดือดร้อนของประชาชนนั้นหมดไปจากพี่น้องด้วยการดูแลของทั้ง 3 หน่วยงานใหญ่ๆ ศาลการปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ

Justice
constitutional Court
constitutional
nal Court
Justice nal

constitutional

3 ตัวแทน ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เข้าหารือเกี่ยวกับองค์กรการประชุมครั้งใหญ่เกี่ยวกับหลายๆ เรื่องที่เป็นกำลังเป็นปัญหาา

คณะกรรมการตัวแทนทั้ง 3 องค์กรภาครัฐสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงการเป็นพันธสัญญาทางการปกครอง

Justice

องค์กรนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดและในแต่ละปีนั้นก็ต้องมีการพาองค์กรและหน่วยงานของตัวเองออกไปการประชุมสัมมนาเพื่ออบรมและฝึกความสามัคคี

การประชุมสัมมนาหรือที่เรารู้จักกันในภาษาบ้านๆ ก็คือให้ฝึกการอยู่ร่วมกันและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและก็ผ่อนคลายความตึงเครียด

administrative court
administrative court
admini
service

ตัวแทน องค์กรและคณะกรรมการต่างๆ ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทั้งไทยและต่างประเทศหลังจากได้เลิกทำบุญใหญ่ประจำปี

การทำบุญครั้งใหญ่ประจำปีภายในองค์กรหลังจากที่ได้รวม 3 ตัวแทนองค์กรใหญ่ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

tutional

ก่อนอื่นเราต้องขอบอกก่อนเลยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างตรงไปตรงมาก็มีทั้งหมด 3 องค์กรได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ละหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ความเป็นกลางให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยหน้าที่มีไม่เหมือนกันสำนักงานศาลยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรมในทุกๆ ด้านที่ประชาชนไม่ได้ความเป็นกลาง สำนักงานศาลปกครอง จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงของประชาชนทางด้านแรงงานและการเงิน ในทุกๆภาคส่วน และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าคดีความหมายๆ 3 ศาลก็สามารถให้ความเป็นกลางได้อย่างชัดเจน

size-full

เราต้องขอบอกเลยว่าการที่เราจะมีความเป็นกลางหรือยุติธรรมได้นั้นเราต้องตั่งมั่นอยู่ในความเป็นกลางที่มีองค์กรเป็นตัวกลางที่ทั่วโลกนับถือซึ่งในประเทศไทยก็มี 3 หน่วยงานก็ประกอบไปด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นที่ยอมรับกันในเหล่าประชาชนคนไทย

court
administrative court