กฎระเบียบชั้นศาลเมื่อเข้ามาแล้ว ควรปฏิบัติยังไงให้เหมาะสม

Court rulespic

สำหรับคุณผู้อ่านที่มีธุระหรือความจำอย่างยิ่งยวดจะต้องไปศาล ไม่ว่าจะไปในฐานะใดก็ตาม จะต้องมีการปฏิบัติตัวเหมาะสมเพื่อให้เกียรติต่อสถานที่ ซึ่งสามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้…

 • ก่อนไปศาลคุณควรตรวจทาน ดูหมายให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเป็นศาลใด ไปทำอะไร และเมื่อใด เพราะจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น คุณได้รับหมายเรียกให้ไปเป็นพยาน ก็ต้องนำหมายนั้นติดตัวไปด้วยเพื่อความสะดวก หรือไปประกันตัวผู้ต้องหา ก็ต้องเตรียมเงินสด หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินไปด้วย นอกจากนี้การติดต่องานราชการอันใดก็แล้วแต่หากแต่อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยทุกครั้ง และถ้ามีบัตรข้าราชการก็ต้องนำไปด้วย
 • ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด
 • เมื่อเดินทางไปถึงศาลแล้ว ถ้าคุณมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้ทันที
 • เมื่อคุณอยู่บริเวณศาล คุณจะต้องควบคุมความประพฤติให้เรียบร้อย ไม่ชะโงกหน้าดูภายในห้อง ถ้าต้องการเข้าไปฟังก็เดินเข้าไปเลย อย่าทำตัวลับๆล่อๆ หรือสร้างความรำคาญ
 • เนื่องจากตามปกติทั่วไป ของการพิจารณาคดีจะเป็นการกระทำโดยความบริสุทธิ์ ประชาชนทั่วไปเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาได้ ถึงจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนั้นก็ตาม
 • ผู้เข้าร่วมต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สำรวมกาย วาจา ใจ
 • ปิดอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 • เมื่อศาลเดินเข้ามาในห้อง ผู้อยู่ในห้องต้องยืนขึ้นด้วยอาการสุภาพ เพื่อทำความเคารพ
 • ถ้าศาลอ่านคำพิพากษา คู่ความจะต้องยืนฟัง หากแต่บุคคลอื่นๆไม่ต้องยืน

กรณีเยี่ยมผู้ต้องหาไม่ได้ประกันตัว

เมื่อถึงวันนัดพิจารณา ศาลจะเบิกตัวผู้ต้องหาจากเรือนจำมาไว้ที่ศาล ทำให้ญาติได้ใช้โอกาสนี้มาเยี่ยม หากแต่อย่างไรก็ตามตามระเบียบการแล้วจะเข้าเยี่ยมไม่ได้ ถ้าจะเยี่ยมต้องไปเยี่ยมที่เรือนจำเท่านั้น หากแต่เจ้าหน้าที่อาจผ่อนผันให้พูดคุยกันพอสังเขปได้ ภายใต้ในระยะห่างๆ และสำหรับการฝากสิ่งของ เช่น อาหารหรือข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ก็สามารถทำได้ หากแต่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจอย่างละเอียดเสียก่อน นอกจากนี้อาหารควรใส่ภาชนะที่สามารถตรวจได้ง่าย และต้องเขียนชื่อและนามสกุลของผู้รับเอาไว้ด้วย เพื่อความสะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ในการส่งมอบ นอกจากถ้าคุณต้องการฝากเงิน เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จให้ หลังจากนั้นก็จะจ่ายให้ผู้ต้องหาเป็นคูปองแทนเงินสด เพื่อนำไปใช้ในเรือนจำ

สิ่งของต้องห้าม ห้ามส่งให้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่

 • ยาเสพติดทุกประเภท และของมึนเมาทุกประเภท
 • อุปกรณ์สำหรับเล่นการพนันทุกประเภท
 • เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการหลบหนีได้ทุกประเภท
 •  อาวุธอันตรายในทุกระดับ
 • ของเน่าเสีย ของมีพิษต่อร่างกาย
 • วัตถุระเบิดหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถใช้ในการวางเพลิงได้
 •  สัตว์มีชีวิต