ตุลาการศาลทหาร เค้าคือใคร ทำหน้าที่อะไร

 

กฎหมายเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ เนื่องจากหากเรากระทำผิดเราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครก็เข้าใจ แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือ หากคนทำผิดเป็นทหาร เค้าสามารถไปขึ้นศาลทหารได้หากศาลเห็นว่าอยู่ในขอบเขตพิจารณาคดี เมื่อขึ้นศาลทหารตำแหน่งสำคัญก็คือ ตุลาการศาลทหาร เค้าเป็นใครรู้จักกันไหม

ตุลาการศาลทหาร เค้าคือใคร

ตุลาการศาลทหาร หากจะเปรียบให้เข้าใจง่าย ก็คือ เหล่าคณะตุลาการที่จะทำหน้าที่ตัดสินคดีความที่เกิดขึ้นกับทหารที่มาขึ้นศาลทหารนั่นเอง โดยตำแหน่งตุลการศาลทหารนั้นมีความพิเศษแตกต่างไปจากตุลการศาลพลเรือน ศาลทั่วไปมากพอสมควรทีเดียว จะเป็นอย่างไร ไปดูกัน

คณะตุลาการศาลทหาร

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ศาลทหารนั้น มีการแบ่งตามลำดับขั้น 3 ชั้นดังนี้ หนึ่งศาลทหารชั้นต้น สองศาลทหารชั้นกลาง และสามศาลทหารสูงสุด ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีการพิจารณาความผิดที่แตกต่างกันไป เมื่อเพิ่มชั้นการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นก็จะเข้มข้นขึ้นด้วย คณะตุลการศาลทหารแต่ละชั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้การพิจารณาคดี รอบคอบ ชัดเจนมากขึ้นเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยศาลทหารชั้นต้นจะมีคณะตุลการศาลทหาร 3 คน ประกอบด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตรสองนาย และตุลาการพระธรรมนูญหนึ่งนาย ศาลทหารชั้นกลางจะมีคณะตุลาการศาลทหาร 5 คน แบ่งเป็นนายทหารชั้นนายพล 1-2 นาย นายทหารชั้นนายพัน นายนาวา หรือ นาวาอากาศเอกขึ้นไป  1-2 นาย และ ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย ส่วนศาลทหารสูงสุดมีคณะตุลาการ 5 นาย แบ่งเป็นนายทหารชั้นนายพลสองนาย ตุลาการพระธรรมนูญสองนาย

ตุลาการพระธรรมนูญ เค้าคือ…

ในประเด็นเรื่องจำนวนคณะตุลาการศาลทหารแต่ละชั้น มีคำหนึ่งที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือ ตุลาการพระธรรมนูญ ตำแหน่งนี้คืออะไร คำตอบก็คือ ทหารที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายนั่นเอง จะเรียกว่า ทหารกฎหมายก็ได้ ซึ่งพวกเค้าจะทำหน้าที่วินิจฉัยความผิดจากแง่มุมของกฎหมาย และกฎของทหารเป็นหลัก

ตุลาการไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมาย

อีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจมาของการเป็นตุลาการศาลทหารนั่นก็คือ ตำแหน่งนี้อาจจะไม่ต้องเป็นคนที่รู้กฎหมายก็ได้ จะเห็นว่าคณะตุลาการศาลทหารแต่ละชั้น จะมีการดึงเอานายทหารเข้าไปช่วยพิจารณาด้วย ซึ่งการเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ต้องการให้ข้อวินิจฉัยด้านกฎหมาย แต่เป็นการให้ข้อวินิจฉัยทางด้านการทหาร เนื่องจากความผิดบางอย่างอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารก็เป็นได้ จึงต้องมีผู้รู้ทางทหารเข้าไปวินิจฉัยอีกทีว่า ความผิดนี้ทำผิดจริงหรืออุบัติเหตุ จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้อง