รู้จัก ศาลปกครอง ศาลสำคัญของหลายคดีในบ้านเรา

ศาล จัดว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากของสังคมไทย เนื่องจากศาลมีหน้าที่ตุลาการเพื่อคอยถ่วงดุลอำนาจอื่น และช่วยทำให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายในสังคมนั้นคลี่คลายไปได้ ศาลเองก็มีหลายศาลตามลักษณะของคดี ศาลปกครอง เป็นศาลอีกแบบหนึ่งที่คนไทยหลายคนไม่รู้จักเท่าไรนัก ซึ่งแท้จริงแล้วศาลปกครองเป็นศาลสำคัญเกี่ยวกับคดีดังหลายคดีในบ้านเราศาลปกครองมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างเราจะมาเล่าให้ฟัง

ศาลปกครอง พิจารณาคดีแบบไหน

การฟ้องร้องคดี ผู้ฟ้องร้องต้องเข้าใจพื้นฐานอย่างแรกเลยว่า คดีที่เราต้องการร้องขอนั้นไปฟ้องร้องกับศาลไหนท่านถึงจะรับฟ้อง สำหรับศาลปกครอง จะมีหน้าที่รับฟ้องคดีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างราษฏร(ประชาชน) กับรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบางกรณีก็เป็นการเข้ามาตัดสินข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของัรฐกันเองด้วย การต่อสู้ทางคดีกับหน่วยงานของรัฐจะต้องมีองค์กรกลางที่สร้างความน่าเชื่อถือทั้งประชาชน และภาครัฐจึงต้องมีศาลปกครองนี้ขึ้น

ศาลปกครองมีที่ไหนบ้าง

ศาลปกครองมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ เป็นศาลสูงสุดศาลเดียว (ฟ้องตรงนี้ จบตรงนี้) ศาลปกครองจึงมีอำนาจไม่เหมือนศาลอื่น เราสามารถแบ่งศาลปกครองออกเป็นสองกลุ่ม หนึ่งศาลปกครองกลาง ตั้งอาคารสำนักงานอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ สองศาลปกครองชั้นต้น จะเป็นศาลปกครองที่ตั้งอยู่ตามต่างจังหวัดเพื่อครอบคลุมพื้นที่การให้บริการประชาชนแตกต่างกันไป โดยศาลปกครองชั้นต้นนี้จะมีตั้งแต่ภาคเหนือ จรดภาคใต้ ตะวันออกจรดตะวันตกเลย ยกตัวอย่างเช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ ก็จะมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เป็นต้น

วิธีการพิจารณาคดี หรือ ข้อพิพาทของศาลปกครอง

ศาลปกครอง เป็นศาลที่จัดการข้อพิพาทระหว่างคนกับรัฐ หรือ รัฐกับรัฐ นั่นทำให้การสืบสวนสอบสวนจะต้องมีความรอบคอบมาก ทำให้วิธีการพิจารณาคดีของศาลปกครองจะแตกต่างออกไป ปกติเราจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบกล่าวหา (มีโจทก์ และจำเลย จากนั้นก็หาข้อมูลพยานมาหักล้างกัน) แต่ศาลปกครองจะใช้วิธีการไต่สวน เพื่อหาข้อเท็จจริงนั้นแทน ซึ่งการไต่สวนอาจจะหาเอกสาร พยานบุคคล หรือ ศาลปกครองอาจจะสั่งให้ร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปอีก ผู้ฟ้องร้องต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเสียก่อนจะได้ดำเนินการถูกต้อง

โครงสร้างการทำงาน

ศาลปกครอง ทั้งศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองชั้นต้น จะมีโครงสร้างการบริหารคล้ายกัน หากเป็นศาลปกครองสูงสุดจะมี ประธานศาลปกครองสูงสุด รองประธาน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง และ ตุลาการศาลที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งการออกพิจารณาคดีแต่ละครั้งจะต้องมีอย่างน้อย 5 คน ส่วนศาลปกครองชั้นต้นจะมี