ศาลยกฟ้องเกิดจากสาเหตุใด ก

ในการดำเนินการฟ้องร้องคดีและมีการไตร่สวนพิพากษา เมื่อศาลยกฟ้องไม่เอาผิดแก่จำเลยนั้นมีหลักการและสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น การยกฟ้องไม่ฟ้องจำเลยในคดีใด ๆ ก็ตามไม่ใช่ว่าผู้พิพากษาจะทำได้ตามอำเภอใจ แต่ทุกอย่างจะต้องประกอบกันและเข้าข่ายที่ทำให้เกิดการยกฟ้องได้ ความรู้ในเรื่องขอบข่ายหรือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการยกฟ้องนี้นั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปก็ควรจะทราบเอาไว้ไม่พียงแต่นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทนาย อัยการ หรือผู้พิพากษาเท่านั้น เพราะคนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและต้องมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเอง เราไม่ทราบว่าอาจจะมีสักครั้งที่เราจะต้องมีความจำเป็นเกี่ยวข้องและต้องไปขึ้นศาล ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดและเป็นคดีประเภทใด ทั้งในฐานะโจทย์ จำเลย หรือพยานก็ตาม

 

เมื่อศาลยกฟ้อง ความหมายก็คือการไร้ความผิดของผู้ที่เป็นจำเลย หรือการที่คดีนั้นอาจจะไม่สมควรเป็นมูลเหตุให้ฟ้องกันได้ ซึ่งหลักการณ์และเหตุผล ซึ่งจะอธิบายให้เห็นกันชัดเจนที่คดีอาญา นับเป็นคดีที่มีข้อกังขาเกี่ยวกับการยกฟ้องสูงและคดีอาญามักจะพลิกได้อยู๋เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย การยกฟ้องของคดีอาญาในกฎหมายกล่างไว้ว่า

 

ในมาตรา 227 กล่าวไว้ในใจความว่า ศาล หรือก็คือผู้พิพากษา พิจารณาโดยใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น และเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

 

เหตุที่จะทำให้เกิดการยกฟ้องนั้นมีด้วยกัน 3 เหตุซึ่งได้มีอยู่ในมาตรากฎหมาย มาตราที่ 185 ว่า ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่มีความผิดก็ดี คดีขาดอายุความก็ดี หรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟ้อง

 

จากมาตราดังกล่าวแยกออกมาให้เข้าใจง่ายได้ว่า เหตุที่ศาลจะยกฟ้องคือ เหตุ3 ประการ ได้แก่

 

1.พิสูจน์ได้ว่าจำเลยไม่ได้ทำความผิดตามที่โจทย์ฟ้อง การกระทำของจำเลยที่กล่าวหามานั้นพิสูจน์ได้ว่าทำแล้วไม่ผิดหรือการกระทำทำได้ไม่ผิดนั่นเอง

 

  1. 2. มีเหตุตามกฎหมายหรือเนื้อความที่กฎหมายกำหนดว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องรับโทษที่ทำ เช่นการกระทำในหน้าที่ ตำรวจยิงผู้ร้ายด้วยสมควรแก่เหตุและทำไปตามหน้าที่ เป็นต้น

 

  1. 3. คดีขาดอายุความ หมายถึงการฟ้องใด ๆ ก็ตามหลายกรณีของคดีมีอายุความที่สามารถฟ้องได้ในเวลาที่กำหนด แต่ถ้าโจทย์ไม่ดำเนินการฟ้องในเวลา เมื่อเลยเวลาไปแล้วก็ไม่สามารถฟ้องได้ ถ้ามีการฟ้องมาศาลก็ให้ยกฟ้องในที่สุด