ศาลไทยมีอะไรบ้าง

อำนาจในการปกครองประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน อำนาจตุลาการถือว่าเป็นอำนาจสำคัญอย่างหนึ่งที่ออกมาในรูปแบบของศาล โดยศาลไทยนั้นมีรายละเอียดที่หลายคนไม่รู้จัก ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันว่า ศาลไทยมีอะไรบ้าง

ความรู้เกี่ยวกับประเภทของศาลไทยมีอะไรบ้าง

หากแบ่งตามกฎหมาย นั่นคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 197 ถึง มาตรา 228 ศาลไทยจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร โดยทั่วไปเราจะรู้จักศาลยุติธรรมเป็นหลัก ซึ่งศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ศาลชั้นต้น

เริ่มกันจากศาลชั้นต้น ศาลนี้จะเป็นด่านแรกในการพิจารณาคดีตามกระบวนการของศาลไม่ว่าจะเป็นไต่สวน การสืบพยานทั้งวัตถุและบุคคล จนถึงขั้นตอนการตัดสิน ศาลชั้นต้นนอกจากศาลทั่วไปตามพื้นที่อย่างศาลจังหวัด ศาลแขวง ยังมีศาลแพ่ง (ศาลพิจารณาคดีแพ่งเป็นหลัก รวมถึงคดีอื่นที่ไม่สามารถระบุว่าต้องไปศาลไหนอีก) ศาลอาญา ยังมีศาลเฉพาะทางเพื่อพิจารณาคดีพิเศษอีกด้วย ศาลกลุ่มนี้ได้แก่ศาลภาษีอากรกลาง ศาลแรงงาน เป็นต้น

ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ เป็นศาลลำดับต่อมา หากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้ว จำเลย ไม่พอใจคำตัดสิน สามารถขอยื่นเรื่องไปยังศาลอุทธรณ์ต่อไป เพื่อพิจารณาคดีนี้อีกครั้ง เมื่อผ่านกระบวนการไต่สวน สืบพยานเรียบร้อย ศาลอุทธรณ์จะตัดสินคดีอีกครั้งซึ่งอาจจะยืนยันคำตัดสินเดิมจากศาลชั้นต้น หรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงคำตัดสินเป็นอื่นก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับรูปคดี พยานหลักฐาน ที่นำมาแสดงเพิ่มเติม

ศาลฏีกา

ศาลฏีกานับว่าเป็นศาลชั้นสูงสุดในการดำเนินคดีอะไรก็ตาม ไม่ว่าผลออกมาเป็นเช่นไรทุกอย่างถือว่าสิ้นสุดลงตามกฎหมาย ขั้นตอนกระบวนการศาลฏีกาจะเหมือนกับศาลอุทธรณ์นั่นคือ เข้าสู่กระบวนการไต่สวน ด้วยพยานทั้งวัตถุและบุคคล หลักฐานอื่น จากนั้นศาลท่านก็จะตัดสิน ศาลฏีกาจะต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อให้ความเห็นของรูปคดีออกมาให้ชัดเจนที่สุดทั้งแง่ของกฏหมายและการวินิจฉัย ศาลฏีกาเองจะมีกรณีพิเศษอยู่นั่นคือ ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาทางการเมือง แผนกนี้จะพิจารณาคดีเกี่ยวกับนักการเมืองเป็นหลัก ทำให้ต้องใช้ผู้พิพากษามากกว่าปกติเนื่องจากเป็นคดีสำคัญอย่างมาก

ศาลปกครอง

นอกจากระบบศาลยุติธรรมทั้ง 3 ศาล ยังมีศาลอื่นด้วย อย่างเช่น ศาลปกครอง อันนี้สำคัญมาก ศาลปกครองเป็นศาลที่กฎหมายจัดขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ศาลปกครองจะมีสองระดับคือ ศาลปกครองชั้นต้น และ ศาลปกครองสูงสุด

ศาลทหาร

ศาลทหารโดยหลักจะทำหน้าที่พิจารณาความผิด ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทหารเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ศาลทหารในเวลาปกติ ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และ ศาลอาญาศึก แต่ละศาลก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ตามสถานการณ์ รู้อย่างนี้แล้วเวลาเกิดเหตุจะได้ฟ้องศาลถูกต้อง